top of page

#11 - Koronavirus. Stenge skoler? Aksept for sykemeldinger og skravlekoppI dag snakker vi om korona-situasjonen. Burde Norge også ha full "shutdown", slik Danmark gjør nå? Og hvorfor har næringslivet hjemmekontor, mens skolene fortsatt er åpne? Vi snakker om hjemmekontor og hjemmeskole.


Uavhengig av korona er det kommet en artikkel om at kvinner har større aksept for å være hjemme fra jobb enn menn, også når man er frisk nok til å gå på jobb.


Uavhengig av koronavirus: Mange, ikke minst kvinner, aksepterer sykefravær også når man er frisk nok til å gå på jobb


Hvorfor har kvinner mye høyere sykefravær enn menn?


Til slutt er vi innom Skravlekoppen - for å få en litt hyggelig avslutning på en ellers alvorlig pod.

bottom of page